صفحه قبلی – صفحه بعدی

عملگر برش (Cross-over)

عملگر برش مشابه با عمل تولید نسل و Cross-over بیولوژیکی است. در اینجا بیش از یک والد انتخاب شده و یک یا چند فرزند با استفاده از عناصر ژنتیکی والدین تولید می شود. این عملگر در GA معمولا با احتمال بالا استفاده می شود.

انواع عملگر برش

در این بخش ما در مورد بعضی از اپراتورهای متداول برش مورد استفاده صحبت می کنیم. لازم به ذکر است که این عملگرها بسیارکلی هستند و طراح GA باید بسته به نوع مساله از عملگرهای برش خاص استفاده کند.

عملگر برش تک نقطه ای

در این نوع برش، یک نقطه تصادفی انتخاب و انتها یا قسمت دوم والدین برای به دست آوردن فرزندان جدید با یکدیگر جابجا می شود.

عملگر برش چندنقطه ای

عملگر برش چند نقطه ای تعمیم برش یک نقطه ای است که در آن قسمت های جایگزین برای به دست آوردن فرزندان جدید با یکدیگر مبادله می شود.

عملگر برش یکنواخت

در این نوع عملگر ما کروموزوم را به بخش های مختلف تقسیم نمی کنیم، بلکه با هر ژن به طور جداگانه عمل می کنیم. در این راستا، برای هر ژن سکه ای می اندازیم تا تصمیم بگیریم که آن ژن در کروموزوم فرزند قرار بگیرد یا خیر. ما همچنین می توانیم سکه را به یکی از والدین تعمیم دهیم تا خواص ژنتیکی بیشتری در فرزند از آن والدین وجود داشته باشد.

ترکیب ریاضی کلی

این روش معمولا برای نمایشهای کروموزوم  بصورت اعداد صحیح استفاده می شود و با استفاده از میانگین وزنی والدین بوسیله فرمول های زیر کار می کند:
Child1 = α.x + (1-α) .y     و    Child2 = α.x + (1-α) .y
بدیهی است، اگر α = 0.5 باشد، هر دو بچه مانند هم و به شکل تصویر زیر تولید خواهند شد:

برش ترتیبی

این نوع برش برای برش های مبتنی بر جایگزینی مورد استفاده بوده و هدف آن انتقال اطلاعات ترتیب نسبی ژن ها به کروموزوم های فرزند می باشد. روال انجام آن  به شرح زیر است :

  • دو نقطه تصادفی را برای برش در والدین ایجاد کنید و بخش میان این دو نقطه را از والد اول به فرزند اول کپی کنید.
  • حال با شروع از نقطه برش دوم در والد دوم، اعداد باقیمانده را از والد دوم به اولین فرزند کپی کنید بطوریکه کل عناصر والد دوم را پیمایش کرده باشید.
  • عملیات فوق را برای فرزند دوم با جابجایی نقش والدها انجام دهید.

صفحه قبلی – صفحه بعدی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *