صفحه قبلی – صفحه بعدی

عملگر جهش (Mutation)

به عبارت ساده، جهش ممکن است به عنوان یک تغییر کوچک تصادفی در کروموزوم تعریف شود تا یک راه حل جدید به دست آید. این  عمل برای حفظ تنوع در جمعیت ژنتیکی استفاده می شود و معمولا با احتمال کمتری نسبت به برش استفاده می شود. اگر احتمال جهش بسیار زیاد شود، GA به یک جستجوی تصادفی کاهش می یابد.
جهش بخشی از GA است که مربوط به “کاوش” فضای جستجو است. مشاهده شده است که جهش برای همگرایی GA ضروری است در حالی که برش اینگونه نیست.

عملگرهای جهش

در این بخش، ما برخی از عملگرهای پراستفاده را مورد بررسی قرار می دهیم. مانند عملگرهای برش، این لیست کامل نیست و طراح GA ممکن است ترکیبی از این رویکردها یا یک عملگر جهش خاص را مفید بیابد.

جهش بیتی

در این جهش، یک یا چند بیت تصادفی را انتخاب می کنیم و مقدار آنها را تغییر می دهیم. این عملگر برای GA با نمایش باینری استفاده می شود.

تنظیم مجدد تصادفی

توسعه جهش بیتی برای نمایش کروموزوم بصورت عدد صحیح است که در آن، یک مقدار از مجموعه مقادیر مجاز به یک ژن به ژنی که بصورت تصادفی انتخاب شده است داده می شود.

جابجایی

در این نوع جهش، دو موقعیت را بر روی کروموزوم به صورت تصادفی انتخاب و ارزش آن ها را مبادله می کنیم. این روش در رمزگذاری کروموزوم مبتنی بر جایگزینی رایج است.

جهش تقلبی

این نوع جهش نیز برای کدینگ جایگذاری مناسب است. در این روش، از کل کروموزوم یک زیرمجموعه از ژن ها انتخاب می شود و مقادیر آنها به طور تصادفی جابجا می شود.

جهش معکوس

در جهش معکوس، ما یک زیر مجموعه از ژن هایی مانند جهش تقلبی را انتخاب می کنیم، اما به جای تغییر دادن زیر مجموعه، ما صرفا کل رشته در زیر مجموعه را معکوس می کنیم.

صفحه قبلی – صفحه بعدی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *