از خدمات قابل ارائه توسط ما آموزش و مشاوره در زمینه مفاهیم و الگوریتم های متنوع علم هوش مصنوعی از جمله موارد زیر می باشد:

    • الگوریتم های تکاملی مانند الگوریتم ژنتیک (Genetic Algorithm)، تجمع ذرات (Particle Swarm Optimization)، تجمع مورچگان (Ant Colony) و …
    • شبکه های عصبی مصنوعی (Artificial Neural Networks)
    • پردازش تصویر (Digital Image Processing)
    • بینایی ماشین (Computer Vision)

جهت مشاهده سرفصل و هزینه دوره های آموزشی می توانید به بخش دوره های آموزشی مراجعه نمایید.