این وب سایت شامل قسمتهای ثبت نام، نماشگاه محصولات و خرید و جستجو در میان آنها می باشد.

تکنولوژی های مورد استفاده : ASP.Net Core MVC, Bootstrap, JQuery

تصاویر برگزیده