post

طراحی و پیاده سازی سامانه های نرم افزاری

طراحی و پیاده سازی پروژه های گوناگون نرم افزاری از قبیل طراحی سایت، برنامه های کاربردی خاص منظوره مبتنی بر ویندوز و وب، برنامه های کاربردی موبایل از جمله خدماتی است که می توانید از مجموعه ما دریافت کنید.
برای مشاهده و آشنایی با نمونه کارهای ما می توانید به بخش نمونه کارهای نرم افزاری مراجعه نمایید.

post

پیاده سازی و مشاوره در زمینه الگوریتم های هوش مصنوعی

ارائه مشاوره و همکاری در پیاده سازی الگوریتم های هوش مصنوعی به ویژه شبکه های عصبی، الگوریتم های ژنتیک، تجمع ذرات و … از جمله خدماتی است که می توانید از ما دریافت کنید.
برای مشاهده و آشنایی با نمونه کارهای ما می توانید به بخش نمونه کارهای هوش مصنوعی مراجعه نمایید.