post

طراحی و پیاده سازی نرم افزار

طراحی و پیاده سازی پروژه های گوناگون نرم افزاری از قبیل طراحی سایت، برنامه های کاربردی خاص منظوره مبتنی بر ویندوز و وب، برنامه های کاربردی موبایل از جمله خدماتی است که می توانید از مجموعه ما دریافت کنید.
برای مشاهده و آشنایی با نمونه کارهای ما می توانید به بخش پروژه های آماده نرم افزاری مراجعه نمایید.

post

مشاوره و انجام پروژه های هوش مصنوعی

ارائه مشاوره و پیاده سازی الگوریتم های هوش مصنوعی به ویژه شبکه های عصبی، الگوریتم های ژنتیک، تجمع ذرات و … از جمله خدماتی است که می توانید از ما دریافت کنید.
برای مشاهده و آشنایی با نمونه کارهای ما می توانید به بخش پروژه های هوش مصنوعی مراجعه نمایید.